Sporthjälp

Hur beräknas er provision?

Vad är kommission? Spelbörsen på Betfair tar ut en avgift på vinnande spel. Vi använder en standardtaxa för marknaden som beräknas enligt reglerna där du bor. När betalar jag kommission? Betfair tar ut en kommission på dina nettovinster på en viss m

Spelbörsen: Vad är standardtaxa för en marknad?

Standardtaxa för en marknad är den maximala kommissionssnivån som du betalar på en marknad och beräknas beroende på reglerna i det land du bor i. Exempel på hur detta kan påverka dina spel: Om en standardtaxa för en marknad är 5% och ditt spel går me

Betfair Mobil för Blackberry: Felmeddelandet "Network failure - please try again. (27)" (nätverksfel - försök igen) – Vad ska jag göra?

Felmeddelandet "Network failure - please try again. (27)" (nätverksfel - försök igen) visas om det har uppstått ett kommunikationsfel som orsakats av felaktiga inställningar på telefonen. Detta kan du åtgärda genom att uppdatera nätverksinställningar

Vilka är grunderna i (Brittisk) hästkapplöpning?

Hästkapplöpning i Storbritannien är stort och extremt populärt. Om brittisk hästkapplöpning är nytt för dig måste du börja med att lära dig grunderna. Du kanske är bekant med andra länders hästkapplöpning, eller helt ny på spelet. Hur ska du lära dig

Vad är en Reduktionsfaktor? – eller - Hur påverkar en struken häst mitt spel?

På våra hästkapplöpningsmarknader skyddar vi mot tänkbara strukna hästar genom ett system med reduktionsfaktorer (som liknar traditionella bookmakers fjärde regel). Varje häst tilldelas en reduktionsfaktor som grundas på hur sannolikt det är att den

Vad är en klubbmästarutredning?

Under vissa omständigheter undersöker klubbmästarna på en kapplöpningsbana en protest eller ett misstänkt brott mot kapplöpningsreglerna. Det kan innebära att resultatet av ett lopp ändras, och därför avräknas inte satsningarna förrän resultat av undersö

Sportodds: Varför fick jag ingen möjlighet till Cash Out på mitt multipelspel?

Cash Out erbjuds ej där minst ett av nedanstående påståenden är sant: Minst en av markanderna som är inkluderade i ditt spel är inte tillgänglig för livebetting, eller minst en av marknaderna i ditt spel har spärrats av någon anledning. Ett av dina val är aktiv

Jag har spelat ett kombispel och ett av spelen blir aldrig av eller försenas. Kommer spelet att förklaras ogiltigt?

Om någon del av ett kombispel inte blir av eller försenas lyder det valet under tredagarsregeln. Om matchen spelas om inom tre dagar efter den ursprungliga starttiden gäller alla vad och avräknas i vanliga ordning. Om matchen inte spelas inom tre dag

Vad innebär "exponering"?

En av de grundläggande principerna på Betfair är att en kund bara får riskera pengar tillgängliga på kontot. Begreppet "exponering" (även kallat "aktuell exponering") representerar den mängd av pengar som redan har avsatts för att täcka ett vad på di

Spelbörs: Vad är MatchMe?

Det är en funktion som gör det lättare att få ditt spel matchat. När MatchMe är aktiverat kan du matchas med ett förutbestämt intervall av odds, vilket gör att du kan uppnå en mer framgångsrik matchningstakt på Spelbörsen.

Vad innebär det att ”boka” och vad är en bokningssatsning?

Att boka ett spel är att satsa på att något inte kommer att hända. Om du exempelvis bokar att Manchester United ska vinna sin match satsar du på att de INTE kommer att vinna. Om du bokade laget skulle du vinna spelet om de antingen förlorade eller sp

Mobil: Varför kan jag inte kombinera alla de här urvalen?

Ibland visas meddelandet "Highlighted selections cannot be combined in all multiple options" (de markerade urvalen kan inte kombineras i alla alternativ för kombispel) eller "Some of the odds of your selections have been changed" (vissa av oddsen i d

Vad händer med ett spel till Betfairs Startpris (BSP) om det uppstår en sen strykning?

Om du lägger ett spel på Betfair Startpris (BSP), och vi inte kan ta bort den strukna hästen förrän efter att loppet är klart kommer vi att försena avräkningen medan vi stämmer av Startpriset och tillämpar en reduktionsfaktor gentemot de ursprungliga

Hur många val kan jag kombinera i ett kombispel?

Du kan för närvarande välja upp till 25 spel i ett kombispel. Dessutom kan du lägga följande, heltäckande kombispel: Trixie – en trixie är ett heltäckande kombispel på tre val. Det består av 4 vad – 3 dubblar och 1 trippel. Patent – ett patent är ett

Spelbörs: Bäst oddsutförande?

Funktionen Bäst oddsutförande gör att kunderna matchas till bästa tillgängliga odds på Spelbörsen. Med funktionen Bäst oddsutförande påslagen kommer ditt spel, om bättre odds finns eller blir tillgängliga efter att du placerat

Hur och när avräknas SP-satsningar?

När jämkningsprocessen har ägt rum fungerar SP-satsningar på precis samma sätt som matchade börssatsningar. De avräknas samtidigt som alla andra matchade satsningar.

Vad ändras?

Vad ändras? Sverige kommer att regleras med en ny licens från och med den 1 januari 2019. Det innebär en del förändringar enligt nedan. Hur verifierar jag mitt konto? Alla konton måste verifieras med BankID, och du måste ange personnummer vid registr

Mobil Casino: Vilka telefoner är kompatibla?

Betfair Mobil Casino-programmet fungerar i iPhone, iPod Touch, iPad och Android-baserade enheter.

Vad är ett omvänt prognosspel?

Ett spel där det gäller att peka ut ettan och tvåan utan inbördes ordning i ett visst evenemang. Man väljer alltså de hästar som går in som vinnare eller tvåa eller som tvåa eller vinnare.

Hur påverkar strykningar en SP-satsning?

Vad SP-spel beträffar ändrar Betfair aldrig vare sig insatsen eller oddset som en kund har begärt, oavsett strykningar. Men kunderna kan i samtliga fall minska de lägsta SP-odds de kan tänka sig att godta för ett visst val. För SP-bokningar på vinstm

Varför avräknas inte förlorande deltagare partiellt från specialspelsmarknader?

Till skillnad från sportevenemang har underhållningsbranschen, som specialspelen oftast gäller, inte några tydligt angivna regler som går att tillämpa generellt. I fotboll kan ett lag som blir utslaget ur Champions League inte komma in i tävlingen ig

Betfair Mobil: Vad händer om jag får ett samtal eller ett meddelande samtidigt som jag använder den här tjänsten?

Du kan fortfarande ta emot samtal och sms på din telefon. Betfair Mobil pausas och återansluter automatiskt när samtalet har avslutats.

När får jag reda på till vilket odds min SP-satsning har matchats och vad jag kan tänkas vinna?

Du informeras om oddset som dina SP-satsningar har matchats vid så fort marknaden har öppnats och evenemanget har börjat . Då matchas din satsning mot kunder som har gjort motsatt satsning. Det faktiska startpriset visas då i mittkolumnen på marknade

Sportodds: Mitt spel har inte rättats än. Varför?

Vårt mål är att avgöra varje spel inom några minuter – oftast inte längre än en halvtimme. Om ditt spel ännu inte avgjorts lång tid efter att resultatet blivit känt kan du kontakta vår kundtjänst. Du behöver uppge ditt Spel-ID (som du hittar i avdeln

Kan jag ändra mina SP-oddsbegränsningar?

Du kan minska minimioddset som du kan tänka dig att godta om du har angett det som SP-spelare eller öka maximioddset som du kan tänka dig att godta om du har angett det som SP-bokare. Obs! Det går inte att ändra gränsvärdena åt bägge hållen. Att ändr

Spelbörsen: Vad är Cash Out+ och varför ska jag använda det?

Cash Out+ är en ny fantastisk funktion med vilken du kan använda Cash Out för en del av ditt spel. Du kan till exempel använda funktionen när ett spel går i rätt riktning för dig och du vill reducera risken samtidigt som du får en bra vinst på altern

Mobil: Vad händer om anslutningen bryts medan jag placerar ett spel?

Om anslutningen till mobiloperatören skulle brytas kan du återgå till normal användning så fort mobilsignalen är återställd. Om du är osäker på om din transaktion har genomförts kan du kontrollera dina satsningar eller din kontoinformation. Du kan oc

Mobil: Hur vet jag om en marknad finns tillgänglig för kombispel?

Du kan bara placera kombispelvad från kupongerna som finns tillgängliga via startsidan i mobilen.

Vad är det för skillnad på matchade och omatchade vad?

För att ett vad ska bli av, måste det matchas mot en annan kund, någon som slår vad om det motsatta utfallet. När du lämnar in ett vadförslag kan det bli omatchat, delvis matchat eller fullständigt matchat. I exemplet nedan visas ett vad som blivit m

Om jag anger en gräns för en SP-satsning och det beräknade startpriset är lika med min gräns, blir satsningen då garanterat matchad?

Nej. Att ta med alla SP-satsningar med gränsvärden där gränsvärdet är exakt lika med startpriset under jämningsprocessen och matcha dem skulle kunna leda till bristande jämvikt mellan spelare och bokare. Så när ett startpris beräknas och råkar bli ex

Vad betyder termen Favorit?

Valet med det lägsta priset på en marknad som indikerar vem allmänheten anser det är mest troligt kommer att vinna evenemanget.

Betfair Mobil: Spelar det någon roll vilken mobiloperatör jag använder?

Den operatör du använder måste ha funktioner för GPRS/3G får inte har några begränsningar för filstorlek vid nedladdning får inte begränsa din åtkomst till innehåll på nätet, s.k. "walled garden".

Mobil: Hur mycket kostar det att använda Betfairs webbläsarprogram?

Tjänsten är kostnadsfri för alla som har ett Betfairkonto. De enda avgifterna är de som din mobiloperatör tar ut för att du använder deras datatjänster. Kontakta din mobiloperatör om du vill ha information om dataavgifter. När du använder Betfairs we

Kan jag se ungefär vilket pris jag förmodligen kan få före startsignalen när jag satsar med startpris?

Ja. Du kommer inte att känna till vad Betfairs startpris är förrän evenemanget inleds, eftersom senare satsningar än din påverkar beräkningen av priset. Men Betfair erbjuder två beräkningar av det troliga startpriset: Beräknat startpris – detta visar

Betfairs applikation för iPhone: Jag har laddat ned Betfair för iPhone men den hänger sig på den första skärmbilden när jag försöker köra den, varför blir det så här?

Detta beror sannolikt på att du inte har en fullständig GPS-position. Du kanske måste använda en kartapplikation, som t.ex. Google Maps, för att kontrollera att enheten har en GPS-position. Du måste också se till att funktionen Location Services (pla

Vad är bokningsprocenten?

Bokningsprocenten ger ett hum om hur de priser som erbjuds ligger till i konkurrensen. Den beräknas genom att man lägger ihop den enskilda procentuella chansen för varje val baserat på det erbjudna priset. Den kallas ibland ”överrundningen”. Vid spel

Vad anses specialspel vara?

En samling evenemang som inte definieras som idrott. Populära marknader såsom Oscar-vinnare, Eurovisionsschlagerfestivalen och Big Brother ingår bland dessa.

Kan jag sätta upp en gräns för hur mycket jag kan förlora per dag/vecka/månad/år?

Ja. När du registrerar dig ges du möjlighet att ange en förlustgräns per dag, vecka, månad eller år. Om du vill ändra detta gör du det i avsnittet Mitt konto på webbplatsen när du är inloggad. Välj avsnittet Spelarskydd. Här väljer du Förlustgräns un

Spelbörsen: Vad är Cash Out?

Cash Out är en produkt från Betfair som ger dig möjlighet att säkra en vinst eller förlust utan att behöva vänta på att evenemanget ska sluta. Betfair följer oddsen i realtid så att du kan erbjudas ett värde på dina aktuella vad baserat på liveodds.

Var hittar jag reduktionsfaktorn för varje häst?

Reduktionsfaktorerna visas på webbplatsen för alla vinnar- och platsmarknader för hästkapplöpning. När du har laddat en marknad ser du en liten diagramikon till vänster om löparen, genom den kan du få tillgång till mer information om markeringen inkl

Ingår SP-satsningar med gränsvärden i Betfairs startpris?

SP-satsningar med prisbegränsningar ingår i beräkningen, under förutsättning att det går att beräkna ett startpris utan att jämvikten mellan spelarnas satsningar och bokarnas exponering rubbas. Låt oss ta ett exempel. Om SP-satsningar och börssatsnin

Vad är platsmarknader?

På platsmarknader kan du spela på eller boka att ett val kommer på plats (dvs. på första, andra, tredje etc. plats, beroende på villkoren) i ett visst lopp eller evenemang. Olika platsvillkor gäller på olika marknader, så du måste läsa marknadens reg

Vad är trading?

Trading är något av det bästa och mest unika med Betfair. Trading innebär att du gör flera satsningar på en marknad, försöker förbättra din ställning eller ser till att du går med vinst oavsett resultatet. Du kan först boka ett val och sedan spela på

Hur beräknas uppskattningar av närpriset/långpriset?

Närpriset beräknas med alla tillgängliga medel på webbplatsen till startpris plus alla matchande medel med samma val på börsen. Om du ska kunna förstå detta måste du först få några insikter om beräkningen av långpriset, som bara tar hänsyn till de be

Betfair Mobil: Vad händer om jag byter telefonnummer, mobilmärke eller -modell?

Så länge din nya telefon är en korrekt konfigurerad Javamobil (J2ME) innebär detta inte några problem. Du kan bara registrera dig igen med ditt nya eller gamla telefonnummer för att få ett nytt sms med nedladdningsuppgifter.

Vad är en timeout?

Om du känner att du behöver ta en kort paus från spelandet erbjuder vi dig möjligheten att ta en "timeout". Du kan ange vilken dag och vilken tid du vill ha en timeout, och du kan ställa in detta på att upprepas varje vecka. Den här funktionen loggar

Om jag spelar och vinner på en fotbollsmarknad, när får jag då mina pengar?

Vi försöker räkna av alla marknader så fort resultatet bekräftas av en officiell källa. De allra flesta marknader räknas av inom en halvtimme.

Betfairs applikation för iPhone: Hur gör jag för att ändra uppdateringsintervallet för marknader?

Du kan ändra detta i applikationen genom att gå till menyn Settings (inställningar) och välja alternativet Market Refresh Rate (marknadsuppdateringstid). Den snabbaste uppdateringstiden är 5 sekunder.

Mobil: Vad är Cash Out?

Cash Out är en produkt från Betfair som ger dig möjlighet att säkra en vinst eller förlust utan att behöva vänta på att matchen ska sluta. Betfair följer oddsen i realtid så att du kan erbjudas ett värde på dina aktuella vad baserat på liveodds. Med

Vad är platsvadvillkoren på en platsmarknad?

Antalet vinnare på platsmarknader bestäms av antalet deltagare som anmäls kvällen innan (minus eventuella strukna som ännu inte är kända) enligt följande skala: Deltagare Vinstplatser 3–7 deltagare Första och andra 8–15 deltagare Första, andra och tr

Vad händer om jag vill satsa på ett evenemang som Betfair inte tycks erbjuda?

Du kan kontakta oss och begära att marknaden läggs till på webbplatsen. Vi vidarebefordrar begäran till marknadsgruppen, som tar den under övervägande och meddelar sitt beslut.

Vad är asiatiskt handikappspel?

Asiatiskt handikapp är ett slags fotbollsspel som är mycket populärt i Asien (därav namnet). Handikapp innebär att ett lag får ett försprång från start och leder matchen innan den börjar. Enkelt uttryckt är asiatiskt handikapp ett sätt att undanröja

Mobil: Kan jag sätta in och ta ut pengar via Betfairs webbläsarprogram?

Du kan både sätta in och ta ut pengar från ditt konto med ett kort som redan är registrerat. Just nu går det inte att göra kortregistreringar via webbläsarprogrammet. Du kan registrera ett kort eller använda andra betalningsmetoder på Betfairs webbpl

Mobil: Hur vet jag om min mobiltelefon är kompatibel med Betfair?

Betfair har flera mobilwebbplatser med stöd för många olika typer av enheter. Det bästa sättet att ta reda på vad som fungerar på din enhet är att besöka Betfair.com via den officiella webbläsaren som du använder i din mobil. Då dirigeras du automati

Hur omvandlas en omatchad börsbokningssatsning till ett startpris när evenemanget går igång?

När du gör en normal bokningssatsning på börsen (inte en SP-satsning) riskar du din exponering, vilket är spelarens insats gånger priset minus ett. Om du väljer alternativet Ta SP när evenemanget går igång omvandlar vi satsningen till en SP-bokningss

Vad är ett prognosspel?

Ett spel där det gäller att peka ut ettan och tvåan i ett visst evenemang.

Kan jag välja en SP-prisgräns om jag väljer alternativet Ta SP?

Nej. Om du väljer alternativet Ta SP och satsningen inte har matchats när evenemanget kommer igång ingår den i SP-jämkningen utan prisgräns.

Arcade: Vad är "Sessionstimer"?

Vår sessionstimer loggar ut dig från Arcade efter en tidsperiod som du själv väljer. Den går inte att använda på andra produkter. Timern kan ställas in på valfri tid, från 1 minut. När den angivna tiden är slut loggas du automatiskt ut från kontot. O

Hur bestämmer ni vilka antepostmarknader ni erbjuder?

Betfair har en panel med hästkapplöpningsexperter som ägnar mycket tid åt att läsa igenom kapplöpningsprogram för att hitta lopp som ger upphov till intresse. Dessutom väljs loppen alltid med ledning av hur stor täckning som kan förväntas. I vissa fa

Mobil Casino: Finns det några kostnader eller avgifter för att spela casinospel?

Nej, tjänsten är kostnadsfri för alla som har ett Betfairkonto. De enda avgifterna är de som din mobiloperatör tar ut för att du använder deras datatjänst. Kontakta din mobiloperatör om du vill ha information om dataavgifter.

Live Video - kända problem med US Racing

FELSÖKNING MED US RACING Det finns ett känt problem som undersöks av våra direktströmmande partners. De kunder som använder Windows 7 och Internet Explorer eller Mozilla Firefox ser ibland en tom, svart skärm. Lösningen är att använda Google Chrome i

Hur fungerar insättningsgränser?

Varje gång du sätter in pengar på Betfairs webbplats kontrollerar vi att du inte sätter in mer än gränsen som gällde dagen, veckan eller månaden innan (beroende på vilken tidsperiod du har valt). Om du försöker att ta bort eller höja din gräns träder

Betfair Mobil: Hur mycket kostar det?

Betfair Mobil kan laddas ned kostnadsfritt. Betfair tar inte ut några ytterligare avgifter för användning av produkten. Betfair förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för användning av Betfair Mobil i framtiden. Om detta blir aktuellt kommer vi me

Vad betyder termen "Alla onoterade"?

På en fotbollsmarknad hänvisar termen "alla onoterade" till alla val som inte listas separat. Exempel: Barcelona mot Manchester United – Rätt resultat Om du spelar på Alla onoterade: du tror att resultatet skiljer sig från dem som listas på den markn

Vad är en struken deltagare?

En struken deltagare är en deltagare som inte kommer till start i evenemanget. Läs marknadsreglerna så att du känner till hur strukna deltagare behandlas och eventuella tillämpliga reduktionsfaktorer.

Betfair Mobil: Hjälp, jag har inte fått mitt sms med uppgifter för nedladdning.

Kontrollera att mobiltelefonen är på och att du har täckning. Kontrollera telefonens inkorg eftersom det kan hända att meddelandet redan har levererats. Om inget av detta hjälper startar du mobilens webbläsare och går till mobile.betfair.com. Du omdi

Vad innebär marknaden för kortpoäng?

För kortpoängsmarknader används följande poängsystem: Gult kort – 10 poäng Rött kort – 25 poäng Max antal poäng per spelare – 35 poäng Två gula kort som leder till ett automatiskt rött kort ger poäng som ett gult kort och ett rött kort. För kortpoäng

Betfair Mobil: Varför blockeras den av min telekomleverantör?

Många operatörer klassificerar Betfair Mobilwebbplatsen som ej barntillåten. Detta innebär att användare inte kan ladda ned applikationen med hjälp av länken i textmeddelandet innan de har bevisat att de är över 18. Detta ligger i allas intresse. Om

Arcade och Vegas Slots: Vad är förlustgränser för Arcade och Vegas Slots?

Förlustgränser som ställs in för Arcade och Vegas Slots gäller Arcade, Vegas Slots och Mini Games. Förlustgränser för Arcade och Vegas Slots täcker nettoförluster (vinster vägs alltså in) under en rullande period. Förlustgränserna för Arcade och Vega

Mobil Casino: Var ser jag min spelhistorik?

För närvarande kan du bara komma åt din transaktionshistorik men inte din spelhistorik med mobiltelefonen. Om du vill få åtkomst en detaljerad historik över dina spel går du till casinots kassa på huvudwebbplatsen.

Generella frågor om Spelbörsen

Vad är en spelbörs? På Betfairs Spelbörs kan ditt spel matchas mot andra spelande, vilket ger dig fler sätt att spela på och fler möjligheter att vinna. Vad betyder de blå och rosa sidorna? Den blå sidan, eller de blå rutorna, innebär spel på att nå