Hur påverkar strykningar en SP-satsning?

Vad SP-spel beträffar ändrar Betfair aldrig vare sig insatsen eller oddset som en kund har begärt, oavsett strykningar. Men kunderna kan i samtliga fall minska de lägsta SP-odds de kan tänka sig att godta för ett visst val.

För SP-bokningar på vinstmarknaden minskar Betfair kundens exponering i enlighet med reduktionsfaktorerna för strykningarna och reduktionsfaktorn för den häst som kunden har satsat på. Detta gör vi för att se till att jämvikten mellan spelarnas insatser och bokarnas exponering ska återspegla den ändrade marknaden efter det att en häst har strukits.

Säg att en häst med reduktionsfaktorn 50 % stryks. Då ges annan häst på samma marknad med ett pris omkring 5 (d.v.s. med reduktionsfaktorn 20 %) ett nytt pris på omkring 2,5. Därför måste exponeringen för en 2 000 kronorsbokning ändras till en exponering på omkring 750 kronor för att se till att en motsvarande spelsatsning får samma insats på 500 kronor. Detta görs genom att multiplicera exponeringen med 100–(50/(100–20)) = 37,5 %.

Om bokningssatsen har en högsta oddsgräns minskas denna med den strukna hästens reduktionsfaktor om faktorn är minst 2,5 %.

För SP-bokningssatsningar på placeringsmarknader minskar Betfair kundens exponering baserat på eventuella strukna hästars reduktionsfaktorer, men beräkningen går till på ett något annorlunda sätt i enlighet med tillämpningen av placeringsreduktionsfaktorer. Exponeringen minskas med den strukna hästens reduktionsfaktor. Om bokningssatsningen på en placeringsmarknad har ett högsta odds minskas den potentiella vinsten av satsningen (d.v.s. oddset – 1) med den strukna hästens reduktionsfaktor.


Observera att SP-bokningssatsningar inte annulleras om en häst stryks.

Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00