Om jag anger en gräns för en SP-satsning och det beräknade startpriset är lika med min gräns, blir satsningen då garanterat matchad?

Nej. Att ta med alla SP-satsningar med gränsvärden där gränsvärdet är exakt lika med startpriset under jämningsprocessen och matcha dem skulle kunna leda till bristande jämvikt mellan spelare och bokare.

Så när ett startpris beräknas och råkar bli exakt detsamma som bokarnas och/eller spelarnas gräns kan vissa eller samtliga satsningar komma med. I sådana fall matchas SP-satsningar med gränsvärden i köordning, vilket är den normala ordningen på Betfairs börsmarknader. Bokningssatsningar med högre gräns och spelsatsningar med lägre gräns matchas garanterat.

Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00