Betfair Mobil för Blackberry: Felmeddelandet "Network failure - please try again. (27)" (nätverksfel - försök igen) – Vad ska jag göra?

Felmeddelandet "Network failure - please try again. (27)" (nätverksfel - försök igen) visas om det har uppstått ett kommunikationsfel som orsakats av felaktiga inställningar på telefonen.

Detta kan du åtgärda genom att uppdatera nätverksinställningarna på telefonen. Nätverksoperatören (t.ex. Comviq, Vodafone m.fl.) kan hjälpa dig att få rätt inställningar till enheten eller testa något av följande:

 1. Gå till Options (alternativ) och sedan till Advanced options (avancerade alternativ). Klicka på TCP/IP och ändra inställningarna i enlighet med vilken leverantör du använder. De måste bekräfta inställningarna:
  APN: [se GPRS-inställningar för relevant leverantör]
  Användarnamn: (se GPRS-inställningar för relevant leverantör)
  Lösenord: (se GPRS-inställningar för relevant leverantör)

  Spara och avsluta

 2. Gå sedan till Options > Security Options > Advanced Security (alternativ > säkerhetsalternativ > avancerad säkerhet) och klicka på TLS.
  Ställ in "TLS default" (TLS-standard) på "handheld" (handhållen) (detta kan vara inställt på proxy)

  Spara och avsluta

 3. Starta om mobilenheten (ta bort batteriet). Försök sedan logga in på Betfair Mobil.


Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00