Arcade och Vegas Slots: Vad är förlustgränser för Arcade och Vegas Slots?

Förlustgränser som ställs in för Arcade och Vegas Slots gäller Arcade, Vegas Slots och Mini Games. Förlustgränser för Arcade och Vegas Slots täcker nettoförluster (vinster vägs alltså in) under en rullande period.

Förlustgränserna för Arcade och Vegas Slots börjar gälla så fort de ställs in. De gäller för tiden du ställer in (en vecka, en månad eller ett år) och återställs sedan automatiskt och börjar räknas upp igen.
Du kan ställa in förlustgränser för Arcade och Vegas Slots på följande sätt:

Gå till Mitt konto --> Spelarskydd

eller

Om du försöker ta bort eller höja din gräns träder ändringen i kraft först 7 dagar efter att du har bekräftat den (info om hur du bekräftar dina gränsändringar). Exempelvis är 700 kr under 7 dagar mer restriktivt än 200 kr per dag. Alla sänkningar av gränsen börjar gälla direkt.

Förlustgränser för Arcade och Vegas Slots omfattar enbart förluster på Arcade, Vegas Slots och Mini Games. Har du däremot även angett huvudförlustgränser gäller de också ditt spelande på Arcade, Vegas Slots och Mini Games.

Exempel:

- Om du ställer in förlustgränsen för Arcade, Vegas Slots och Mini Games till 1 000 kr per vecka vid lunchtid på måndagen spåras dina förluster från den tidpunkten och du hindras från att förlora mer än 1 000 kr på Arcade, Vegas Slots och Mini Games tills nästa måndag. Därefter återställs förlustgränsen inför nästa vecka.

- Om du den 31 augusti ställer in förlustgränsen för Arcade till 500 kr per månad spåras dina förluster från den tidpunkten och du hindras från att förlora mer än 500 kr på Arcade, Vegas Slots och Mini Games fram till 30 september, sista dagen i nästa månad. Därefter återställs förlustgränsen inför följande månad.

Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00