Vad är platsvadvillkoren på en platsmarknad?

Antalet vinnare på platsmarknader bestäms av antalet deltagare som anmäls kvällen innan (minus eventuella strukna som ännu inte är kända) enligt följande skala:


 Deltagare                                          Vinstplatser
 3–7 deltagare                                     Första och andra
 8–15 deltagare                                   Första, andra och tredje 
 16+ deltagare (utan handikapp)         Första, andra och tredje 
 16+ deltagare (med handikapp)         Första, andra, tredje och fjärde 


När en platsmarknad har öppnats påverkas inte antalet vinnare av att fler deltagare stryks. Om antalet vinnare råkar vara detsamma som antalet deltagare förklaras alla satsningar på marknaden vara ogiltiga.  


Ovan skiljer sig från hur platsvadmarknader baserade i Australien hanteras. I Australien är max antal vinnande platser 3. Följande skala gäller för australiska marknader:


 Deltagare                                                                    Vinstplatser

 3–7 deltagare                                                               Första och andra
 8–15 deltagare                                                             Första, andra och tredje 
 16+ deltagare (hanidkapp eller utan handikapp)          Första, andra och tredje 

 

Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00