Mobil: Hur vet jag om en marknad finns tillgänglig för kombispel?

Du kan bara placera kombispelvad från kupongerna som finns tillgängliga via startsidan i mobilen.