Ingår SP-satsningar med gränsvärden i Betfairs startpris?

SP-satsningar med prisbegränsningar ingår i beräkningen, under förutsättning att det går att beräkna ett startpris utan att jämvikten mellan spelarnas satsningar och bokarnas exponering rubbas.

Låt oss ta ett exempel. Om SP-satsningar och börssatsningar skulle kunna matchas till priset 5,0 utan någon bristande jämvikt mellan spelarnas satsningar och bokarnas exponering, skulle SP-satsningar med prisbegränsningen 4,0 räknas med, men SP-satsningar med begränsningen 6,0 skulle förfalla utan att matchas och inte ingå i beräkningen av startpriset.