Kan jag ändra mina SP-oddsbegränsningar?

Du kan minska minimioddset som du kan tänka dig att godta om du har angett det som SP-spelare eller öka maximioddset som du kan tänka dig att godta om du har angett det som SP-bokare.

Obs! Det går inte att ändra gränsvärdena åt bägge hållen. Att ändra gränsvärdet för ett spel uppåt eller en bokning nedåt till en nivå där satsningen förmodligen inte matchas vore likvärdigt med att annullera satsningen, och SP-satsningar går inte att annullera.