Hur och när avräknas SP-satsningar?

När jämkningsprocessen har ägt rum fungerar SP-satsningar på precis samma sätt som matchade börssatsningar. De avräknas samtidigt som alla andra matchade satsningar.