Vad händer om jag vill satsa på ett evenemang som Betfair inte tycks erbjuda?

Du kan kontakta oss och begära att marknaden läggs till på webbplatsen. Vi vidarebefordrar begäran till marknadsgruppen, som tar den under övervägande och meddelar sitt beslut.