Behöver jag betala premieavgiften?

Du behöver bara betala premieavgiften om ditt konto uppfyller samtliga följande kriterier under den tid du har haft det:

  • Du går med vinst på kontot;
  • De totala avgifter du har betalat understiger 20 % av din totala vinst; och
  • Du satsar på fler än 250 marknader.


Två ytterligare villkor minskar sannolikheten för att du behöver betala premieavgiften:

  • En enstaka vinst som utgör mer än 50 % av din bruttovinst under den tid kontot har varit öppet undantas från beräkningen; och
  • Varje kund kan under sin tid som kund debiteras 1 000 GBP i premieavgifter innan någon avgift behöver betalas.


Varje vecka debiteras de kunder som uppfyller samtliga ovanstående villkor det mindre av följande belopp:

  • Skillnaden mellan 20 % av föregående veckas bruttovinst och de totala avgifter som har genererats under veckan; och
  • Skillnaden mellan 20 % av bruttovinsten och de totala avgifter som har debiteras under den tid kontot har varit öppet.


Observera att vi när vi beräknar avgiften förutsätter att avgiften har tagits ut sedan Betfair lanserades i juni 2000. Det innebär att vi gör beräkningen för alla kunder som har genererat avgifter som är lika med minst 20 % av bruttovinsten under den tid kontot har varit öppet till och med den 12 oktober 2009. Det innebär även att för vissa kunder så har en del av eller hela fribeloppet på 1 000 GBP använts före den 12 oktober 2009 för att uppväga de hypotetiska avgifter som har betalats. Förutsättningen att hypotetiska avgifter, minus fribeloppet, har betalats innan premieavgiften betalades minskar i de flesta fall premieavgiften som en kund måste betala.

Hjälpte det här?

Hittar du inte svaret du letar efter?

Det snabbaste sättet att komma i kontakt från 10:00 till 19:00