Vad betyder termen Favorit?

Valet med det lägsta priset på en marknad som indikerar vem allmänheten anser det är mest troligt kommer att vinna evenemanget.