Min kortinsättning godkändes inte. Vad ska jag göra?

Om du får meddelandet "transaktionen godkändes inte, prata med utfärdaren av kortet", har banken inte godkänt transaktionen. Tyvärr ger banken aldrig oss någon förklaring till att transaktionen inte godkänns och därför kan vi bara föreslå att du prövar med ett annat kort eller någon annan betalningsmetod.