Varför får jag inte pengar omedelbart när jag tar ut dem?

Vi gör ett antal kontroller innan vi skickar några pengar och det gör att uttag fördröjs i omkring 12 timmar. Dessa kontroller är ett led i vår strävan att skydda kundernas medel. Alla övriga förseningar beror på begränsningar som betalningsleverantörerna bär ansvar för.