Vad gör jag om mitt Betfair-konto är låst?

Om du märker att ditt Betfair-konto är låst när du försöker logga in, vänligen kontakta Kundtjänst vi telefon.


Det finns en rad olika anledningar till att ditt konto är låst; det vanligaste är att en kombination av fel användarnamn och lösenord har använts. Om detta är fallet kommer du behöva svara på två personliga säkerthetfrågor innan ditt konto kan aktvieras igen.

P.g.a säkerhetsskäl kan vi inte återaktivera ett konto via e-mail.